fbpx

Praktický online kurz:

Pochopte svoje telo a uzdravte sa sami

Online kurz, v ktorom sa máte možnosť naučiť princípy psychosomatiky
podľa Germánskej novej medicíny a techniky zamerané na podporu emočného zdravia.

Prvý kurz Germánskej novej medicíny na Slovensku!

Online kurz POCHOPTE SVOJE TELO A UZDRAVTE SA SAMI je unikátny praktický vzdelávací kurz, v ktorom sa počas troch online stretnutí v priebehu jedného mesiaca naučíte jednoduché a zároveň fascinujúce princípy, pomocou ktorých získate úplne nový pohľad na svoju chorobu. Podelíme sa s Vami o všetky naše skúsenosti a vedomosti, ktoré sme nadobudli za uplynulé roky, ktoré sa zaoberáme celostným zdravím.

Poďte sa spolu s nami pozrieť do svojho vnútra a nájdite v ňom kľúč k svojmu zdraviu.

Ochoreniam sa budeme venovať z pohľadu psychosomatiky podľa Germánskej novej medicíny. Germánska nová medicína (GNM) vysvetľuje vznik, priebeh a zánik akejkoľvek choroby, ktorú GNM volá osobitným biologickým programom. Online kurz je zameraný nielen teoreticky (princípy psychosomatiky podľa Germánskej novej medicíny), ale aj prakticky (pochopenie princípov v praxi a techniky zamerané na podporu emočného zdravia). Informácie, ktoré získate, Vám pomôžu pochopiť posolstvo Vašej duše, ktoré Vám vysiela Vaše telo prostredníctvom Vašej choroby a naučia Vás dôverovať Vášmu telu na ceste k Vášmu zdraviu.

Spoznajte 5 zákonov Germánskej novej medicíny a pridajte sa k veľkému množstvu ľudí na celom svete, ktorým pochopenie princípov GNM poskytlo úplne nový pohľad na svoju chorobu.

Kúpou online kurzu získate:

  • 3 x 2 hodiny online stretnutí s možnosťou kladenia anonymných otázok
  • PDF skriptá o Germánskej novej medicíne a podpore emočného zdravia
  • v prípade záujmu o individuálnu konzultáciu platí pre absolventov online kurzu cena 40 €, t.j. zľava 10 €

 

Ako bude online kurz prebiehať:

  • 3 online prednášky v trvaní 120 min. v časoch vždy 17:00 – 19:00 hod prvé tri soboty v danom mesiaci
  • každá prednáška trvá 90 minút a ďalších 30 minút budú lektori odpovedať na Vaše otázky
  • online stretnutia budú prebiehať prostredníctvom aplikácie Skype, aplikáciu Skype nemusíte mať nainštalovanú ani v nej nemusíte mať vytvorený účet, stačí, keď si skopírujete link, ktorý Vám zašleme na Váš email, do Vášho prehliadača a pripojíte sa k online stretnutiu

 

Termín konania online kurzu: február 2022


05. 02. 2022 – Psychosomatika podľa Germánskej novej medicíny (ako nájsť prvotnú príčinu svojej choroby)

12. 02. 2022 – Príčiny zdravotných problémov, o ktoré ste prejavili záujem v prihlasovacom formulári (Vaše otázky budú zodpovedané anonymne, takže ostatní účastníci kurzu nebudú vedieť, že bola daná otázka od Vás)

19. 02. 2022 – Techniky zamerané na podporu emočného zdravia (prečo ste chorý a ako sa uzdraviť)

 

Online kurzom Vás budú sprevádzať a na Vaše otázky odpovedať lektori celostného zdravia:

  • Mgr. Karina Kurtoválektorka a konzultantka celostného zdravia, autorka online kurzu Pochopte svoje telo a uzdravte sa sami
  • Ing. Zoltán Németh – lektor a konzultant celostného zdravia, autor knihy Choroba je posolstvom duše

 

Počet zostávajúcich miest: 5

 

Rezervujte si svoje miesto v kurze – počet účastníkov je limitovaný na max. 16, aby sme zachovali technickú funkčnosť online stretnutí a mali dostatok priestoru na zodpovedanie všetkých Vašich otázok.

 

Cena: 90 € (platba v januári 2022 pred začiatkom online kurzu)

Zarezervujte si svoje miesto v online kurze:

február 2022