fbpx

Transformačný životný koučing

Transformačný životný koučing je špecifickým druhom koučovania, ktorý vám môže priniesť veľa „AHA“ momentov, kedy v sebe objavíte riešenia svojich problémov, odpovede na svoje otázky a cesty k dosiahnutiu svojich cieľov. Ako certifikovaná koučka pomocou transformačného životného koučingu pomáham klientom, ktorých trápia rôzne životné dilemy alebo problémy v osobnom či pracovnom živote.

Mgr. Karina Kurtová

certifikovaná koučka
(absolventka vzdelávacieho programu
akreditovaného MŠVVaŠ SR)

Klasický koučing je zameraný väčšinou na podporu pri dosahovaní konkrétneho cieľa alebo pomoc s odstránením niečoho, čo už v živote ďalej nefunguje. Po stanovení si konkrétneho cieľa, kouč s klientom dospeje ku konkrétnym krokom, ako sa k cieľu dopracovať. Transformačný koučing, na rozdiel od klasického koučingu, pomáha koučovanému dôjsť k pochopeniu a uvedomeniu. Umožní vám preskúmať vaše podvedomé presvedčenia, vzorce a programy, aby ste v sebe našli hlbšie pochopenie a uvedomenie toho, čo a prečo sa vo vašom živote deje a ako s tým pracovať.

K vzniku koučingu (z angl. coaching) viedli rôzne psychologické teórie a terapie, ale aj sociálne a duchovné hnutia. Zakladateľ koučingu, tenisový expert a pedagóg z Harvardu, Timothy Gallwey (1938), povedal: „Stav našej mysle je oveľa silnejší súper, než ten na druhej strane dvorca.“ Gallwey spolu s ďalším pionierom koučingu, bývalým automobilovým pretekárom Johnom Whitmoreom (1937 – 2017), ktorý po odchode zo sveta motoristického športu začal študovať psychológiu, vyvinul koučingovú techniku pre športovcov, založenú na poznaní, že že športový výkon veľmi úzko súvisí s psychickou pohodou jedinca. Ich technika sa neskôr dostala do podnikateľského sveta (business coaching) a postupne sa koučing úspešne uplatnil aj v iných sférach života (life coaching).

Podľa Medzinárodnej federácie koučov (ICF – International Coach Federation) je koučovanie riadený proces založený na partnerskom vzťahu medzi koučom a klientom, založenom na vzájomnej dôvere, otvorenosti a úprimnosti. Kouč klienta aktívne počúva a kladením účinných otázok v ňom prebúdza uvedomenie, motiváciu, nové myšlienky a inšpirácie. Kouč klientovi nedáva rady, pretože každý vie najlepšie sám, čím si prešiel a čo v danom okamihu potrebuje. Preto kouč pomáha klientovi nájsť v sebe riešenia a objaviť v sebe odpovede. Niekedy totiž správne položená otázka, ktorá je položená v správny čas, pomôže viac, než množstvo rád a poučiek.

Koučing je v podstate prostriedok pomoci, ktorý pomáha klientovi odstrániť jeho vnútorné (mentálne a emocionálne) prekážky, ktoré mu bránia naplno využiť jeho potenciál. Počas uvažovania si koučovaný ujasňuje svoje postoje, hodnoty a zámery a volí spôsoby správania, ktoré sú s nimi v súlade. V koučingovom rozhovore kouč používa rôzne metódy a techniky.

Transformačný životný koučing vám pomôže lepšie spoznať samého seba, svoje potreby, svoje silné stránky, posilní vašu sebadôveru a sebaistotu. Vďaka transformačnému životnému koučingu si dokážete ujasniť svoje priority i zmysel života, napojiť sa na zdroje svojej sily a spokojnosti a získate nový pohľad na situácie, ktorým čelíte. Koučing je ako svetlo, ktorým vám kouč posvieti na cestu tmavou ulicou a vy s pomocou kouča nájdete odpovede a riešenia ukryté vo svojom vnútri.

Transformačný životný koučing je (na rozdiel od hlbinnej terapie emócií, ktorú v našej poradni tiež poskytujeme) orientovaný viac na budúcnosť ako na minulosť. Zameriava sa na riešenia, pomáha pri tvorbe akčného plánu a k realizácii konkrétnych krokov a zmien. Pokiaľ cítite psychické vypätie, odporúčam vám hlbinnú terapiu emócií. Ak však neviete, či je pre vás vhodnejšia terapia alebo koučing, nemusíte sa báť, vzhľadom k tomu, že pri svojej práci využívam psychologické aj koučingové vzdelanie, počas nášho spoločného online stretnutia zvolíme prístup najvhodnejší pre vás a vašu aktuálnu situáciu.

Máte životný problém? Rada Vám pomôžem.