fbpx
Slide

„Celostné zdravie
je Vaším sprievodcom na ceste
k fyzickému a psychickému
resp. emočnému zdraviu.
Na základe mnohoročných skúseností
a poznatkov z PSYCHOSOMATIKY,
PSYCHOLÓGIE a KOUČINGU
Vám pomáhame dôverovať
svojmu telu a vrátiť sa k radostnému
životu bez obáv a strachu."

„Celostné zdravie je Vaším sprievodcom
na ceste k fyzickému a psychickému
resp. emočnému zdraviu. Na základe
mnohoročných skúseností a poznatkov
z PSYCHOSOMATIKY, PSYCHOLÓGIE
a KOUČINGU Vám pomáhame dôverovať
svojmu telu a vrátiť sa k radostnému životu
bez obáv a strachu.“

„Celostné zdravie je Vaším sprievodcom na ceste
k fyzickému a psychickému resp. emočnému zdraviu.
Na základe mnohoročných skúseností a poznatkov
z PSYCHOSOMATIKY, PSYCHOLÓGIE a KOUČINGU
Vám pomáhame dôverovať svojmu telu a vrátiť sa
k radostnému životu bez obáv a strachu."

Mgr. Karina Kurtová

lektorka a konzultantka celostného zdravia,
certifikovaná koučka

lektorka a konzultantka celostného zdravia,
certifikovaná koučka

lektorka a konzultantka celostného zdravia, certifikovaná koučka

Zavolajte nám:

+421 949 470 019

Napíšte nám:

info@celostnezdravie.sk

Spojte sa s nami online:

cez Skype, Messenger, WhatsApp a pod.

Naše služby

Terapeutický
koučing

pre vaše emočné zdravie

Psychosomatická
konzultácia podľa GNM

pre vaše fyzické zdravie

Kurz psychosomatiky
podľa GNM

Pochopte svoje telo a uzdravte sa sami

Poradňa

Pomôžeme vám uvedomiť si vaše skryté programy resp. presvedčenia a zároveň zmobilizovať vaše vnútorné zdroje.

Využívame rôzne koučingové techniky a terapeutické prístupy podľa individuálnych potrieb každého klienta.

Pomôžeme vám pochopiť vaše symptómy a nájsť stratégie, ktorými prekonáte vaše emočné problémy.

Pomôžeme vám pochopiť ako vplýva stres a nespracovaný emocionálny konflikt na vaše fyzické zdravie.

Naučíme vás princípy GNM, ktorá prepája konkrétne ochorenia s konkrétnymi emocionálnymi konfliktmi.

Vyhľadáme vo vašom živote emocionálne konflikty v čase a príčinných súvislostiach s vašimi chorobami.

Terapeutický koučing

YouTube player

Každý z nás má častokrát pri pohľade na vlastný život tzv. „blind spot“ (z angl. – slepá škvrna), čo znamená, že nevidíme príčinu toho, čo sa nám deje. Nedokážeme sa pozrieť na vlastný príbeh z nadhľadu a z iného uhla, vidieť ho z inej perspektívy a v širších súvislostiach. „Blind spot“ je väčšinou dôvodom, prečo sa nám v živote opakujú tie isté prekážky, problémy, choroby či stavy psychickej nerovnováhy. Terapeutický koučing vám pomôže uvedomiť si vaše skryté programy a presvedčenia a zároveň zmobilizuje vaše vnútorné zdroje. V našej poradni vám pomocou terapeutického koučingu pomáhame pri rôznych emočných problémoch a pri nachádzaní riešení v náročných životných situáciách v osobnom či pracovnom živote.

Terapeutický koučing aplikuje niektoré psychologické teórie do praxe koučovania. Touto integráciou vzniká synergický nástroj na riešenie emočných problémov a pomoc v rozličných životných situáciách. Či využijete služby kouča alebo psychoterapeuta, je samozrejme výlučne na vás.

V terapeutickom koučingu využívame koučingové techniky a nástroje z viacerých terapeutických prístupov, ktoré sa v našej praxi osvedčili ako najefektívnejšie a najužitočnejšie pri rôznych emočných problémoch našich klientov, preto veríme, že pomôžu aj vám.

V našej poradni nikdy nestanovujeme počet stretnutí, vy sami budete cítiť koľko stretnutí bude pre vás postačujúcich. Zároveň je našim cieľom poskytnúť vám už počas prvého terapeutického koučingu nástroje, ktorými si dokážete pomôcť sami.

Psychosomatická konzultácia podľa Germánskej novej medicíny

YouTube player

Za roky, ktoré sa venujeme lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti celostného zdravia, sme mali možnosť konzultovať psychosomatické príčiny najrôznejších zdravotných problémov so stovkami klientov. Mnohoročné skúsenosti z konzultácií nám potvrdili, že choroba je posolstvom duše. Pomáhame klientom pochopiť tento odkaz, dôverovať svojmu telu a vrátiť sa k radostnému životu bez obáv a strachu prostredníctvom psychosomatických konzultácií podľa Germánskej novej medicíny (GNM). GNM vysvetľuje biologický zmysel ochorení, mení doterajšiu predstavu o zdraví a chorobe a na základe prírodovedeckých zákonitostí vysvetľuje fungovanie, vznik a zánik chorôb v prepojenosti tela a duše. Ak nechcete iba potláčať prejavy svojej choroby, ale chcete nájsť a vyriešiť jej prvotnú príčinu, radi vám v našej poradni pomôžeme. Všetky obvyklé choroby, ale aj tzv. civilizačné ochorenia (nádorové a kardiovaskulárne), ako aj tzv. autoimunitné ochorenia patria do spektra, ktorými sa psychosomatika podľa GNM zaoberá. 

Psychosomatika sa nezaoberá psychickými chorobami alebo poruchami, ale naopak fyzickými – teda orgánovými – zdravotnými problémami z hľadiska vzájomného pôsobenia duševných a telesných procesov pri vzniku a liečení chorôb. Ochorenie je podľa GNM „inteligentné posolstvo” podmienené múdrosťou ľudského organizmu, čo je v príkrom protiklade so súčasnou paradigmou konvenčnej medicíny, ktorá považuje chorobu za „poruchu mechanizmu”, ktorú je potrebné odstrániť alebo aspoň potlačiť. Spúšťacím impulzom každého ochorenia je vždy psychický resp. duševný konflikt. 

Ochorenie nemusí byť len dôsledkom náhleho šoku alebo jednorázovej psychickej traumy, ale aj latentného emocionálneho konfliktu, ktorý nedokážete riešiť alebo ste ho dokonca „vytesnili“ do nevedomia/podvedomia. Častokrát sa nedokážeme pozrieť na vlastný príbeh z iného uhla pohľadu. Konzultácia podľa GNM vám ho pomôže pochopiť z inej perspektívy a v širších súvislostiach.

Stresové faktory nikto z nás nedokáže vylúčiť zo svojho života. Otázkou je emocionálny kontext udalosti, ktorú prežívate a najmä uvedomenie si faktorov, ktoré váš postoj podmieňujú. Jednoduchšie povedané: stres vám nespôsobí chorobu, ak situáciu alebo okolnosť dokážete vyriešiť alebo pochopiť jej hlbší zmysel a prijať jej dôsledky.

Ani jedno, ani druhé nemusíte – je však potrebné identifikovať emočné konflikty a spôsoby ich možného riešenia. Aj v prípade prebiehajúcej konvenčnej liečby je nájdenie psychosomatickej príčiny ochorenia cenným benefitom pri vašej rekonvalescencii ako aj pri vytváraní pozitívneho obrazu budúcnosti.

Kurz psychosomatiky podľa Germánskej novej medicíny

YouTube player

Poďte sa spolu s nami pozrieť do svojho vnútra a nájdite v ňom kľúč k svojmu zdraviu. V online kurze POCHOPTE SVOJTE TELO A UZDRAVTE SA SAMI vás zoberieme na objavnú cestu fascinujúceho prepojenia tela a mysle. Spoznajte Germánsku novú medicínu a pridajte sa k veľkému množstvu ľudí na celom svete, ktorým pochopenie jej princípov poskytlo úplne nový pohľad na zdravie a chorobu. Vďaka piatim prírodným zákonom Germánskej novej medicíny, ktorá dokáže komplexne vysvetliť príčinu choroby, jej zmysel i priebeh, budete dôverovať vášmu telu na ceste k zdraviu. Informácie, ktoré z tohto online kurzu získate, môžu zmeniť vašu predstavu o zdraví a chorobe. A to môže zmeniť váš život.

Germánska nová medicína v zahraničí


„GNM nie je len novou paradigmou medicíny,
je to aj nové poznanie.
Je to uvedomenie, že náš organizmus
je nevyčerpateľne tvorivý a má pozoruhodné samoliečebné schopnosti.“

Carolin Markolin, Ph.D.


„Zamyslime sa spolu, kolegovia z lekárstva,
čo musíme zmeniť,
aby sme mohli svoje vedomosti
využiť v prospech pacientov
a našli radosť v našej každodennej práci.“

Dr. László Károly Budai


Vaše telo bolo stvorené na to,
aby sa liečilo
a bolo zdravé.
Vedomosť ako vaše telo funguje 
vás zbaví strachu z choroby.“

Dr. Melissa Sell