fbpx
Slide

„Celostné zdravie
je Vaším sprievodcom na ceste
k fyzickému a psychickému
resp. emočnému zdraviu.
Na základe mnohoročných skúseností
a poznatkov z PSYCHOSOMATIKY,
PSYCHOLÓGIE a KOUČINGU
Vám pomáhame dôverovať
svojmu telu a vrátiť sa k radostnému
životu bez obáv a strachu."

„Celostné zdravie je Vaším sprievodcom
na ceste k fyzickému a psychickému
resp. emočnému zdraviu. Na základe
mnohoročných skúseností a poznatkov
z PSYCHOSOMATIKY, PSYCHOLÓGIE
a KOUČINGU Vám pomáhame dôverovať
svojmu telu a vrátiť sa k radostnému životu
bez obáv a strachu.“

„Celostné zdravie je Vaším sprievodcom na ceste
k fyzickému a psychickému resp. emočnému zdraviu.
Na základe mnohoročných skúseností a poznatkov
z PSYCHOSOMATIKY, PSYCHOLÓGIE a KOUČINGU
Vám pomáhame dôverovať svojmu telu a vrátiť sa
k radostnému životu bez obáv a strachu."

Mgr. Karina Kurtová

lektorka a konzultantka celostného zdravia,
certifikovaná koučka

lektorka a konzultantka celostného zdravia,
certifikovaná koučka

lektorka a konzultantka celostného zdravia, certifikovaná koučka

Zavolajte nám:

+421 949 470 019

Napíšte nám:

info@celostnezdravie.sk

Spojte sa s nami online:

cez Skype, Messenger, WhatsApp a pod.

Online poradňa

Psychosomatická konzultácia
podľa Germánskej novej medicíny

  • keď chcete zistiť psychické resp. duševné či emocionálne príčiny svojich fyzických ochorení resp. zdravotných problémov

Hlbinná
terapia emócií
viac o terapii tu

  • keď máte úzkosti, panické ataky, fóbie, neurózy, depresie či iné emocionálne konflikty alebo psychické traumy

Transformačný
životný koučing
viac o koučingu tu

  • keď vás trápia životné dilemy, hľadáte riešenia a odpovede na problémy v osobnom či pracovnom živote alebo cesty k dosiahnutiu cieľov

Kurzy a prednášky

Online kurz

Pochopte svoje telo a uzdravte sa sami

3 x 80 min. video prednášok s prístupom až 6 mesiacov

Prednáška naživo

Život bez strachu z choroby

60 min. prednáška + diskusia s účastníkmi naživo

Pomôžeme Vám pochopiť ako vplýva stres a nespracovaný emocionálny konflikt na Vaše fyzické zdravie.

Naučíme Vás princípy GNM, ktorá prepája konkrétne ochorenia s konkrétnymi emocionálnymi konfliktmi.

Pozrite si všetky doposiaľ zdokumentované potvrdenia platnosti Germánskej novej medicíny.

Vyhľadáme vo Vašom živote emocionálne konflikty v čase a príčinných súvislostiach s Vašimi chorobami.

Umožníme Vám pozrieť sa na vlastný príbeh z nadhľadu a z iného uhla, vidieť ho v širších súvislostiach.

Pomôžeme Vám nájsť v sebe riešenia Vašich problémov a odpovede na Vaše otázky.

Psychosomatika

podľa Germánskej novej medicíny

YouTube player

Mnohoročné skúsenosti z konzultácií s klientmi nám potvrdili, že príčinou prevažnej väčšiny chorôb je nespracovaný emocionálny konflikt, psychická trauma alebo dlhodobý stres. Choroba je posolstvom duše. Pomáhame klientom pochopiť tento odkaz, dôverovať svojmu telu a vrátiť sa k radostnému životu bez obáv a strachu prostredníctvom psychosomatických konzultácií podľa Germánskej novej medicíny (GNM). GNM vysvetľuje biologický zmysel ochorení, mení doterajšiu predstavu o zdraví a chorobe a na základe prírodovedeckých zákonitostí vysvetľuje fungovanie, vznik a zánik chorôb v prepojenosti tela a duše.

Ak nechcete iba potláčať prejavy svojej choroby, ale chcete nájsť a vyriešiť jej prvotnú príčinu, radi Vám v našej poradni pomôžeme. Za roky, ktoré sa venujeme lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti celostného zdravia, sme mali možnosť konzultovať psychosomatické príčiny najrôznejších zdravotných problémov so stovkami klientov. Radi pomôžeme aj Vám.

Najčastejšie otázky

Psychosomatika sa nezaoberá psychickými chorobami alebo poruchami, ale naopak fyzickými – teda orgánovými – zdravotnými problémami z hľadiska vzájomného pôsobenia duševných a telesných procesov pri vzniku a liečení chorôb. Všetky obvyklé choroby, ale aj tzv. civilizačné ochorenia (nádorové a kardiovaskulárne), ako aj tzv. autoimunitné ochorenia, patria do spektra, ktorými sa psychosomatika podľa GNM zaoberá. Ochorenie je podľa GNM „inteligentné posolstvo” podmienené múdrosťou ľudského organizmu, čo je v príkrom protiklade so súčasnou paradigmou konvenčnej medicíny, ktorá považuje chorobu za „poruchu mechanizmu”, ktorú je potrebné odstrániť alebo aspoň potlačiť. Spúšťacím impulzom každého ochorenia je vždy psychický resp. duševný konflikt. 

Ochorenie nemusí byť len dôsledkom náhleho šoku alebo jednorázovej psychickej traumy, ale aj latentného emocionálneho konfliktu, ktorý nedokážete riešiť alebo ste ho dokonca „vytesnili“ do nevedomia/podvedomia. Častokrát sa nedokážeme pozrieť na vlastný príbeh z iného uhla pohľadu. Konzultácia podľa GNM vám ho pomôže pochopiť z inej perspektívy a v širších súvislostiach.

Stresové faktory nikto z nás nedokáže vylúčiť zo svojho života. Otázkou je emocionálny kontext udalosti, ktorú prežívate a najmä uvedomenie si faktorov, ktoré váš postoj podmieňujú. Jednoduchšie povedané: stres vám nespôsobí chorobu, ak situáciu alebo okolnosť dokážete vyriešiť alebo pochopiť jej hlbší zmysel a prijať jej dôsledky.

Ani jedno, ani druhé nemusíte – je však potrebné identifikovať emočné konflikty a spôsoby ich možného riešenia. Aj v prípade prebiehajúcej konvenčnej liečby je nájdenie psychosomatickej príčiny ochorenia cenným benefitom pri vašej rekonvalescencii ako aj pri vytváraní pozitívneho obrazu budúcnosti.

Germánska nová medicína v zahraničí


„GNM nie je len novou paradigmou medicíny,
je to aj nové poznanie.
Je to uvedomenie, že náš organizmus
je nevyčerpateľne tvorivý a má pozoruhodné samoliečebné schopnosti.“

Carolin Markolin, Ph.D.


„Zamyslime sa spolu, kolegovia z lekárstva,
čo musíme zmeniť,
aby sme mohli svoje vedomosti
využiť v prospech pacientov
a našli radosť v našej každodennej práci.“

Dr. László Károly Budai


Vaše telo bolo stvorené na to,
aby sa liečilo
a bolo zdravé.
Vedomosť ako vaše telo funguje 
vás zbaví strachu z choroby.“

Dr. Melissa Sell