fbpx

Čo je terapeutický koučing

Každý človek má svoj príbeh a vyhovuje mu iný prístup, preto sa nešpecializujeme na jediný terapeutický či koučingový prístup, ale v terapeutickom koučingu prepájame koučingové techniky a nástroje niektorých terapeutických prístupov, ktoré sa v našej praxi osvedčili ako najefektívnejšie a najužitočnejšie pri rôznych emočných problémoch našich klientov. Terapeutický koučing aplikuje niektoré psychologické teórie do praxe koučovania. Touto integráciou vzniká synergický nástroj na riešenie emočných problémov a pomoc v rozličných životných situáciách.

Ako súvisí koučing s terapiou? Kouč vás sprevádza na ceste k vašej vytúženej budúcnosti a pomáha vám nájsť odpovede na vaše dilemy vo vašom vnútri. Vďaka koučingu môžete naplno využiť svoj vnútorný potenciál a naplniť svoje želania. Terapeut vám odhaľuje príčiny vašich psychických ťažkostí vo vašej minulosti a rozpletá spolu s vami klbko vášho trápenia. Vďaka terapii môžete odstrániť opakujúce sa vzorce svojho správania a spracovať nevedomé potlačené emócie vo svojom vnútri. Preto integráciou koučingu a terapie vzniká efektívny nástroj na riešenie vašich emocionálnych konfliktov a pomoc v rozličných životných situáciách. Terapeutický koučing vám pomôže uvedomiť si vaše skryté programy resp. presvedčenia a zároveň zmobilizuje vaše vnútorné zdroje.

Koučovia sú počas výcvikov upozorňovaní na to, že pokiaľ zistia u svojho klienta traumu z minulosti, nemôžu s ním pokračovať v koučingu a musia ho odkázať na terapiu. Terapeutom, zaoberajúcim sa hlbinnou terapiu, je zas vyčítané, že klientom neponúkajú žiadne nástroje na vyriešenie ich problémov a iba prehlbujú ich trápenie ponáraním sa do minulosti. Mal by preto klient chodiť na terapiu aj koučing? Nebolo by to efektívne nielen z finančného hľadiska, ale aj preto, lebo v zmysle celostného prístupu k zdraviu, ktorým sa riadime v našej poradni, sa procesy prebiehajúce v mysli a duši nedajú oddeliť. Všetko so všetkým súvisí. Vaša myseľ, duša i telo sú prepojené a tvoria dokonale fungujúci celok. V súčasnosti aj v rámci psychoterapie silnie trend integrácie psychoterapeutických prístupov. Aj v našej poradni sme presvedčení, že každému klientovi je potrebné poskytnúť prístup a nástroje, ktoré zodpovedajú jeho aktuálnym potrebám.

Klasický koučing je zameraný na podporu pri dosahovaní konkrétneho cieľa alebo pomoc s odstránením niečoho, čo už v živote ďalej nefunguje. Po stanovení si konkrétneho cieľa, kouč s klientom dospeje ku konkrétnym krokom, ako sa k cieľu dopracovať. Terapeutický koučing prebieha prostredníctvom transformačného rozhovoru, ktorý prináša veľa „AHA“ momentov. Umožní vám preskúmať vaše podvedomé presvedčenia, vzorce a programy a dôjsť k hlbšiemu pochopeniu a uvedomeniu. Vďaka terapeutickému koučingu nachádzate konkrétne postupy ako vlastnými silami prejsť cestu k vyriešeniu svojej situácie.

Základnou koučingovou metódou, ktorej sa mnohí kouči striktne držia, je tzv. model GROW (pozn.: z angličtiny Goal setting, Reality, Options, Will – stanovenie cieľa, popísanie súčasnej reality, preskúmanie možností a stratégií a zvolenie cesty k cieľu – aká je moja vôľa). Autorom tohto modelu je jeden zo zakladateľov koučingu, John Whitmore (1937 – 2017). Whitmore však o tomto modeli povedal, že i keď človek potrebuje modely, s ktorými by začal, nejde o absolútnu pravdu. Týmto spôsobom sú podľa neho ponímané predovšetkým náboženské dogmy. Whitmore opakuje, že neexistuje jediný správny spôsob ako koučovať, čím naráža na nebezpečie, že koučovanie skostnatie na systém formuliek. „Pojem koučovanie môžeme zameniť za iný alebo môžeme zaviesť nové pojmy a pridať ich k tým, ktoré už existujú: poradenstvo, facilitácia, posilňovanie právomocí, mentorovanie, podpora, smerovanie, psychoterapia. Napriek tomu, že sa ich praktická aplikácia odlišuje, prekrývajú sa. Napriek tomu, že je možné vyjadriť ich rôznymi spôsobmi, v ich základe sa nachádzajú spoločné princípy – vedomá realita a zodpovednosť – ktoré predstavujú najhlbší základ ľudského rastu a efektívnosti.“

Každý z nás má častokrát pri pohľade na vlastný život tzv. „blind spot“ (preklad z angl. – slepá škvrna), čo znamená, že nevidíme príčinu toho, čo sa nám deje. Nedokážeme sa pozrieť na vlastný príbeh z nadhľadu a z iného uhla, vidieť ho z inej perspektívy a v širších súvislostiach. „Blind spot“ je väčšinou dôvodom, prečo sa nám v živote opakujú tie isté prekážky, problémy, choroby či stavy psychickej nerovnováhy. Počas terapeutického koučingu spolu s vami skladáme ucelenú mozaiku, aby ste uvideli ako, kedy a prečo váš problém vznikol. Otvárame spolu s vami vaše trináste komnaty a ukazujeme vám to, čo je tesne pred vami, ale nevidíte to, pretože pod lampou býva najväčšia tma. Pomáhame vám nájsť vo vašom vnútri riešenia vašich problémov, odpovede na vaše otázky a cesty k naplneniu vašich želaní.

Máte psychický či emočný problém? Radi vám pomôžeme.