fbpx

O nás

Za roky, ktoré sa venujeme lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti celostného zdravia, sme mali možnosť konzultovať psychosomatické príčiny najrôznejších zdravotných problémov v zmysle Germánskej novej medicíny so stovkami klientov. Sme radi, že v roku 2021 vyšla vo vydavateľstve Citadella kniha Choroba je posolstvom duše, ktorej autorom je lektor a konzultant celostného zdravia Zoltán Németh. Svoje vedomosti o Germánskej novej medicíne sme nadobúdali a čerpali z pôvodných materiálov Dr. Hamera, ako aj z anglických a maďarských zdrojov od známych autorov a konzultantov GNM. Sme vďační, že nám bola darovaná aj Hamerova habilitačná práca a ďalšie materiály, ktoré sú pozostatkom Hamerovej návštevy na Slovensku v roku 1998, kedy na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity testoval sedem pacientov s 20 špecifickými zdravotnými problémami.

Pri svojej lektorskej a konzultačnej činnosti vychádzame predovšetkým zo svojich mnohoročných skúseností z našej vlastnej poradenskej praxe a z autorských prác a databáz prípadových štúdií známych lektorov a konzultantov GNM:

– kanadská autorka rakúskeho pôvodu najrozsiahlejšej stránky o GNM LearningGNM.com Carolin Markolin, Ph.D.
rakúsky autor knihy The Psychic Roots of Diseases Björn Eybl
– maďarský lekár Dr. László Károly Budai
– maďarská lekárka Dr. Julianna Gelléri
– maďarský autor atlasu orgánov podľa GNM Biologika Roberto Barnai
– kanadský autor metódy Recall Healing Gilbert Renaud, PhD.

Naše skúsenosti s Germánskou novou medicínou sme si mali možnosť vymeniť s autorom knihy Biologika Organ Atlas, preloženej do niekoľkých jazykov, Barnaim Robertom, ako aj s americkou konzultantkou GNM Andi Locke Mears, spolupracujúcou s Dr. Melissou Sell, a tiež s našimi kolegami v Českej republike, s konzultantmi GNM Gabrielou Benešovou a manželmi Libušou a Petrom Bělousovovými.

S Robertom Barnaim sme sa stretli v Maďarsku 11.03.2019.

17. mája 2022 sme spolu s ďalšími lektormi, konzultantmi a lekármi z celého sveta, hovorili o svojich skúsenostiach s Germánskou novou medicínou počas medzinárodnej veľkolepej a historicky prvej oslavy svetového dňa GNM organizovanej hnutím Global GNM pri príležitosti 87. výročia narodenia Dr. Ryke Geerd Hamera, zakladateľa GNM. Všetky videá z tohto online podujatia sú k dispozícii na YouTube kanáli Global GNM.

Slovenský prepis nášho videa, ktoré odoznelo ako druhé v poradí, si môžete prečítať v nasledujúcom článku v našom blogu pod videom (video je v anglickom jazyku): Boli sme súčasťou historicky prvej medzinárodnej oslavy svetového dňa GNM 2022

Mgr. Karina Kurtová

lektorka a konzultantka celostného zdravia,
autorka online kurzu Pochopte svoje telo a uzdravte sa sami

„Informácie na tejto stránke môžu zmeniť
Vaše chápanie a pred
stavy o zdraví a chorobe.
A to môže zmeniť Váš život.“

„Svet psychosomatiky ma začal zaujímať už počas môjho dospievania. Svoje poznatky som získavala nielen teoretickým, ale aj empirickým spôsobom, pretože niet lepšej školy, akou je vlastná skúsenosť. Dnes viem, že to, čo dedíme, nie sú fyzické či duševné choroby našich rodičov, ale spôsob prístupu k životným situáciám, vďaka ktorému si „priťahujeme“ podobné skúsenosti ako naši rodičia či predkovia. Za uplynulé roky sme v našej poradni mali možnosť spoznať zákonitosti, akými pocity a emócie ovplyvňujú ľudské telo, nielen vďaka množstvu teórie vo všetkých dostupných formách, ale najmä prakticky prostredníctvom konzultácií s našimi klientmi. Pri našej konzultačnej a lektorskej činnosti neustále pozorujeme princíp, ktorý nám potvrdzuje, že prvotnou príčinou takmer každého ochorenia je stres a nespracovaný emocionálny konflikt. Rôzne zdravotné problémy, často podobné ľudské príbehy, vždy rovnaké prianie – viesť zdravý a šťastný život. Radi k naplneniu tohto priania pomôžeme aj Vám.“

Ing. Zoltán Németh

lektor a konzultant celostného zdravia,
autor knihy Choroba je posolstvom duše

„Choroba je posolstvom duše.
Ak ho chcete pochopiť,
ste na správnom mieste.“

„Mojou bezprostrednou motiváciou k vzdelávaniu sa v oblasti alternatívnych možností terapie bola neblahá skúsenosť s onkologickým ochorením v mojom najbližšom okolí s fatálnym koncom po niekoľkoročných pokusoch o liečbu prostredníctvom konvenčnej medicíny. Problém nevidím v zlom či dobrom úmysle, ale v pomýlenej civilizačnej paradigme, ktorá sa samozrejme týka aj akademickej medicíny. Dnes už viem, že príčinné súvislosti mnohých chorôb oficiálna medicína nedokáže odhaliť a obmedzuje sa len na potláčanie symptómov. Alternatívne spôsoby liečby som overoval najskôr na sebe, neskôr – po absolvovaní viacerých certifikovaných kurzov a množstva prednášok – aj na svojich blízkych. Dnes môžeme naše rady bezpečne a s úspechom ponúkať aj Vám v rámci našej konzultačnej činnosti. Som však presvedčený, že k Vášmu vyliečeniu je potrebné nielen Vaše rozhodnutie prijať podanú pomocnú ruku, ale aj Vaša aktívna spolupráca.“

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu

Je pre nás povzbudením do ďalšej práce