fbpx

Terapeutický koučing

Terapeutický koučing, ktorý v našej poradni poskytujeme, vychádza z odborných teoretických poznatkov integrujúcich koučingové techniky a nástroje niektorých terapeutických prístupov a zároveň sa v ňom odrážajú aj moje osobné skúsenosti s úzkosťami a panickými atakmi, pretože niet lepšej školy, akou je vlastná skúsenosť (viac o mne v sekcii O nás). Počas terapeutického koučingu spolu s vami skladáme ucelenú mozaiku, aby ste uvideli ako, kedy a prečo váš problém vznikol. Pomocou terapeutického koučingu vám pomáhame pri rôznych emočných problémoch a pri nachádzaní riešení v náročných životných situáciách v osobnom či pracovnom živote.

Ako prebieha terapeutický koučing

Vytvorenie atmosféry dôvery a bezpečia
(rozhovor je bez písomného
či video záznamu)

Opis emočných potiaží
resp. konkrétnych problémov,
ktoré chcete riešiť

Určenie emočných a behaviorálnych
cieľov koučingu
(ako sa chcete cítiť
a čo by ste chceli robiť alebo uskutočniť)

„Prvá pomoc“
pre zmiernenie vašich ťažkostí
s prvkami terapie
prijatia a odhodlania

Identifikácia spúšťačov
(bezprostredných príčin)
a objavenie prvotnej príčiny
vašich emočných potiaží

Koučing a mentoring
s cieľom vyriešenia
vašich emočných problémov
a dosiahnutia vytýčených cieľov

Rekapitulácia s dôrazom na konklúziu,
teda pochopenie prvotnej príčiny potiaží
a zmien, ktoré je potrebné
zaviesť do svojho života