fbpx

Psychosomatická konzultácia

podľa Germánskej novej medicíny

Mnohoročné skúsenosti z konzultácií s klientmi nám potvrdili, že príčinou prevažnej väčšiny chorôb je nespracovaný emocionálny konflikt, psychická trauma alebo dlhodobý stres. Prevládajúca medicínska paradigma rozdeľuje choroby na fyzické a psychické, pričom súvis fyzických chorôb s našou psychikou a emóciami prakticky ignoruje. Práve psychosomatika – a teda aj Germánska nová medicína ako jej najdokonalejšia verzia – sa zaoberá fyzickými, teda orgánovými, zdravotnými problémami z hľadiska vzájomného pôsobenia duševných a telesných procesov pri vzniku a liečení chorôb. Ochorenie nemusí byť len dôsledkom náhleho šoku alebo jednorázovej psychickej traumy, ale aj latentného emocionálneho konfliktu, ktorý nedokážete riešiť alebo ste ho dokonca „vytesnili“ do nevedomiaVšetky obvyklé choroby, ale aj tzv. civilizačné ochorenia (nádorové a kardiovaskulárne), ako aj tzv. autoimunitné ochorenia patria do spektra, ktorými sa psychosomatika podľa GNM zaoberá.

YouTube player

Ako prebieha psychosomatická konzultácia

Vytvorenie atmosféry dôvery a bezpečia
(rozhovor je bez písomného
či video záznamu)

Krátke vysvetlenie princípov
a zákonitostí GNM
v prípade, že ich nepoznáte

Opis zdravotných problémov
alebo choroby resp. konkrétnej diagnózy,
ktorú chcete konzultovať

Identifikácia typu
emocionálneho konfliktu
ako prvotnej príčiny
vášho ochorenia

Zistenie, či sa nachádzate
v konflikt-aktívnej alebo liečebnej fáze
osobitného biologického programu
resp. choroby

V prípade aktívne prežívaného
emocionálneho konfliktu
koučing a mentoring
s cieľom jeho vyriešenia a uzavretia

Rekapitulácia s dôrazom na konklúziu,
teda pochopenie prvotnej
(emocionálnej)
príčiny choroby
a krokov potrebných k uzdraveniu