Vitajte v našej vašej poradni


Tešíme sa na Vás!


Našu poradňu navštevuje množstvo klientov z celého Slovenska. Absolvovali sme certifikované kurzy a školenia a svoje vedomosti z oblasti celostného zdravia neustále rozvíjame.

Poskytujeme psychosomatické konzultácie podľa Germánskej novej medicíny a koučing v oblasti podpory emočného zdravia online cez Skype alebo Facebook Messenger, robíme prednášky a videá, môžete nás sledovať na Facebooku aj YouTube.

Ak si neviete poradiť a nechcete iba potláčať prejavy svojej choroby, radi Vám v našej poradni pomôžeme. Budeme sa Vám venovať s plnou pozornosťou, pochopením a profesionalitou.

Konzultácie a koučing

Prečítajte si o psychosomatike a o vedných odboroch, ktoré skúmajú vplyv mysle a emócií na telo a zdravie.

Naučte sa základné princípy Germánskej novej medicíny, ktorá prepája ochorenia s prežívanými emóciami.

Pozrite si všetky doposiaľ zdokumentované potvrdenia platnosti Germánskej novej medicíny.

Vyhľadáme vo Vašom živote emočné konflikty v čase a príčinných súvislostiach.

Umožníme vám pozrieť sa na vlastný príbeh z nadhľadu alebo z iného uhla, vidieť ho v širších súvislostiach.

Poskytneme vám výživové poradenstvo na podporu samouzdravovacích systémov organizmu.

Ako prebieha konzultácia a koučing

1

Identifikácia psychosomatických príčin chorôb podľa Germánskej novej medicíny (v rámci 1. konzultácie):

 • jednotlivé choroby sú v rámci GNM odvodené v príčinnom slede od charakteru vnútorne prežívaného emocionálneho
  konfliktu a z toho vyplývajúceho somatického prejavu konkrétneho chorého orgánu

2

Vyhľadanie emočného konfliktu v čase a v príčinných súvislostiach (v rámci 1. konzultácie):
 • emocionálne traumy cca 12 mesiacov pred objavením ochorenia
 • tzv. životné cykly – cyklicky sa opakujúce emocionálne konflikty od narodenia do súčasnosti
 • tzv. projektový zámer – emocionálne traumy pochádzajúce od rodičov
  (prežité rodičmi počas 9 mesiacov pred oplodnením až do 1 roku veku dieťaťa)

3

Koučing v oblasti podpory emočného zdravia (v prípade návratu na 2. a 3. konzultáciu):
 • koučing smerovaný k zmene postojov (resp. presvedčení) a významových kontextov, ktoré viedli k stresovému prežívaniu
 • vytvorenie individuálnej afirmácie v spolupráci s klientom metódou “Liečebný kód” (autor metódy: Dr. Alexander Loyd)
 • osvojenie techník pre zachovanie emocionálnej rovnováhy

Máte zdravotný problém? Radi Vám pomôžeme.

open

Z dôvodu pandemickej situácie je poradenstvo do odvolania pozastavené. O jeho obnovení vás budeme informovať na našej stránke aj na Facebooku.