fbpx

Vitajte v našej poradni


Ak nechcete iba potláčať prejavy svojej choroby, ale chcete nájsť a vyriešiť jej prvotnú príčinu, radi Vám v našej poradni pomôžeme. Poskytujeme psychosomatické konzultácie podľa Germánskej novej medicíny a koučing v oblasti podpory emočného zdravia online cez Skype alebo Facebook Messenger, vďaka ktorým je naše poradenstvo dostupné pre každého.

Za roky, ktoré sa venujeme lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti celostného zdravia, sme mali možnosť konzultovať psychosomatické príčiny najrôznejších zdravotných problémov v zmysle Germánskej novej medicíny so stovkami klientov. Absolvovali sme certifikované kurzy a školenia a svoje vedomosti z oblasti celostného zdravia neustále rozvíjame. Budeme sa Vám venovať s plnou pozornosťou, pochopením a profesionalitou. Tešíme sa na Vás!

Konzultácie a koučing

Pomôžeme Vám pochopiť ako vplýva stres a nespracovaný emocionálny konflikt na Vaše fyzické zdravie.

Naučíme Vás princípy GNM, ktorá prepája konkrétne ochorenia s konkrétnymi emocionálnymi konfliktmi.

Pozrite si všetky doposiaľ zdokumentované potvrdenia platnosti Germánskej novej medicíny.

Vyhľadáme vo Vašom živote emocionálne konflikty v čase a príčinných súvislostiach s Vašimi chorobami.

Umožníme Vám pozrieť sa na vlastný príbeh z nadhľadu a z iného uhla, vidieť ho v širších súvislostiach.

Odporučíme Vám vhodné doplnky výživy pre podporu samouzdravovacích systémov Vášho organizmu.

Ako prebieha konzultácia a koučing

1

Identifikácia psychosomatických príčin chorôb podľa Germánskej novej medicíny (v rámci prvej konzultácie):

  • jednotlivé choroby sú v rámci GNM odvodené v príčinnom slede od charakteru vnútorne prežívaného emocionálneho
    konfliktu a z toho vyplývajúceho somatického prejavu konkrétneho chorého orgánu

2

Vyhľadanie emočného konfliktu v čase a v príčinných súvislostiach (v rámci prvej konzultácie):
  • emocionálne traumy cca 12 mesiacov pred objavením ochorenia
  • tzv. životné cykly – cyklicky sa opakujúce emocionálne konflikty od narodenia do súčasnosti
  • tzv. projektový zámer – emocionálne traumy pochádzajúce od rodičov
    (prežité rodičmi počas 9 mesiacov pred oplodnením až do 1 roku veku dieťaťa)

3

Koučing v oblasti podpory emočného zdravia (v prípade návratu na následnú konzultáciu):
  • koučing smerovaný k zmene postojov (resp. presvedčení) a významových kontextov, ktoré viedli k stresovému prežívaniu
  • osvojenie techník pre zachovanie emocionálnej rovnováhy

Máte zdravotný problém? Radi Vám pomôžeme.