fbpx

Poradňa

Pomôžeme vám uvedomiť si vaše skryté programy resp. presvedčenia a zároveň zmobilizovať vaše vnútorné zdroje.

Využívame rôzne koučingové techniky a terapeutické prístupy podľa individuálnych potrieb každého klienta.

Pomôžeme vám pochopiť vaše symptómy a nájsť stratégie, ktorými prekonáte vaše emočné problémy.

Pomôžeme vám pochopiť ako vplýva stres a nespracovaný emocionálny konflikt na vaše fyzické zdravie.

Naučíme vás princípy GNM, ktorá prepája konkrétne ochorenia s konkrétnymi emocionálnymi konfliktmi.

Vyhľadáme vo vašom živote emocionálne konflikty v čase a príčinných súvislostiach s vašimi chorobami.