fbpx

Vitajte v poradni celostného zdravia

Za roky, ktoré sa venujeme lektorskej a konzultačnej činnosti v oblasti celostného zdravia, sme mali možnosť konzultovať psychosomatické príčiny najrôznejších zdravotných problémov so stovkami klientov. Okrem psychosomatických konzultácií podľa Germánskej novej medicíny pomáhame našim klientom aj prostredníctvom hlbinnej terapii emócií a transformačného životného koučingu. Svoje vedomosti z oblasti celostného zdravia neustále rozvíjame. Radi pomôžeme aj Vám. Budeme sa Vám venovať s plnou pozornosťou, pochopením a profesionalitou.

Online poradňa

Poradenstvo poskytujeme online. Vďaka tomu je naša poradňa dostupná pre každého.

Psychosomatická konzultácia
podľa Germánskej novej medicíny

  • keď chcete zistiť psychické resp. duševné či emocionálne príčiny svojich fyzických ochorení resp. zdravotných problémov

Hlbinná
terapia emócií
viac o terapii tu

  • keď máte úzkosti, panické ataky, fóbie, neurózy, depresie či iné emocionálne konflikty alebo psychické traumy

Transformačný
životný koučing
viac o koučingu tu

  • keď vás trápia životné dilemy, hľadáte riešenia a odpovede na problémy v osobnom či pracovnom živote alebo cesty k dosiahnutiu cieľov

Pomôžeme Vám pochopiť ako vplýva stres a nespracovaný emocionálny konflikt na Vaše fyzické zdravie.

Naučíme Vás princípy GNM, ktorá prepája konkrétne ochorenia s konkrétnymi emocionálnymi konfliktmi.

Pozrite si všetky doposiaľ zdokumentované potvrdenia platnosti Germánskej novej medicíny.

Vyhľadáme vo Vašom živote emocionálne konflikty v čase a príčinných súvislostiach s Vašimi chorobami.

Umožníme Vám pozrieť sa na vlastný príbeh z nadhľadu a z iného uhla, vidieť ho v širších súvislostiach.

Pomôžeme Vám nájsť v sebe riešenia Vašich problémov a odpovede na Vaše otázky.